Đáp án câu 4 đề 9 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (3,5 điểm)

a.Thực vật được phân chia thành những ngành nào? Nêu đặc điểm chính mỗi ngành đó.

b. Chứng minh thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả.

Bài làm:

a. * Thực vật gồm các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

* Đặc điểm chính mỗi ngành:

- Ngành Tảo: Chưa có rễ, thân, lá; sống chủ yếu ở nước.

- Ngành Rêu: Có thân, lá đơn giản và rễ giả; sinh sản bằng bào tử; sống ở nơi ẩm ướt.

- Ngành Dương xỉ: Có thân, lá và rễ thật; sinh sản bằng bào tử; sống ở nhiều nơi.

- Ngành Hạt trần: Có rễ, thân, lá phát triển; sinh sản bằng nón; sống nhiều nơi.

- Ngành Hạt kín: Có rễ, thân, lá phát triển, đa dạng; phân bố rất rộng; có hoa và sinh sản bằng hạt; hạt được bao bọc kín.

b. Những đặc điểm chứng minh thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả:

- Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản hoàn thiện.

- Thực hiện quá trình thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021