Giải bài 3 sinh 6: Đặc điểm chung của thực vật

  • 1 Đánh giá

Thực vật rất đa dạng và phong phú. Vậy đặc điểm chung của thực vật là gì?

A. Lý thuyết

1. Sự đa dạng và phong phú của thực vật

  • Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú: Trên Trái Đất có khoảng 300 000 loài.
  • Chúng phân bố ở khắp mọi nơi với rất nhiều các dạng sống khác nhau.

2. Đặc điểm chung của thực vật

Thực vật có một số đặc điểm chung:

  • Tự tổng hợp các chất hữu cơ
  • Phần lớn không có khả năng di chuyển
  • Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Đặc điểm chung của thực vật là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 *: Thực vật ở nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 3: Đặc điểm chung của thực vật


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021