Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Bài làm:

Câu 3:

 • Tùy theo cách mọc của thân mà người ta chia thân làm 3 loại:
  • Thân đứng:
   • thân gỗ: lim, bạch đàn,...
   • thân cột: dừa, cau,..
   • thân cỏ: cỏ gấu, cỏ mần trầu,...
  • Thân leo: mướp, bầu,..
  • Thân bò: rau má,..
 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021