Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 - sgk Sinh học 6

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?

Bài làm:

Câu 2: Thả cây rong vào bể cá vì:

  • Trong nước thường ít oxi
  • Cây có thể nhả oxi khi có ánh sáng giúp lá hô hấp
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021