Tại sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 148 sgk Sinh học 6

Tại sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Bài làm:

 • Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:
  • Rừng cây điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí
  • Giảm ô nhiễm môi trường
  • Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, xói mòn
  • Rừng cung cấp thức ăn, nguyên vật liệu cho con người.

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021