Đáp án câu 1 phần 2 đề 7 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (2 điểm):

Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào?

Bài làm:

* Hạt nảy mầm cần

- Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt tốt

- Điều kiện bên ngoài: Nhiệt độ, độ ẩm ( nước), không khí thích hợp.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021