Giải bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu? sgk Sinh học 6 trang 80

 • 1 Đánh giá

Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để quang hợp và sử dụng cho một hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học cây chỉ giữ lại một phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đâu? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi bài 24.

A. Lý thuyết

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?

a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú

 • Thí nghiệm
  • Chuẩn bị 2 cây và bọc kín phần thân và lá: 1 cây không có lá, 1 cây có lá
  • Để ở nơi có ánh sáng và quan sát
 • Kết luận: Phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài

b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải

 • Thí nghiệm

Kết quả hình ảnh cho hình 24.2 sinh học 6

 • Kết luận: nước đã thoát hơi qua lá

2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

 • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.

3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?

 • Điều kiện ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá: độ ẩm không khí, sức gió,...

=> Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Hãy mô tả 1 thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021