Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Bài làm:

Câu 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021