Giải bài 7 sinh 6: Cấu tạo tế bào thực vật

 • 1 Đánh giá

Có phải tất cả thực vật, các cơ quan đều có cấu tạo tế bào giống vảy hành không?

I. Lý thuyết

1. Hình dạng và kích thước của tế bào

 • Kích thước của các tế bào thực vật khác nhau.
 • tế bào thường có hình đa giác.

2. Cấu tạo tế bào

 • Tế bào thực vật gồm:
  • Vách tế bào
  • Màng sinh chất
  • Chất tế bào
  • Nhân
  • Một số thành phần khác: không bào, lục lạp,...

3. Mô

 • Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021