Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

Bài làm:

Câu 1: Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá...) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021