Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Bài làm:

Câu 3:

  • Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • Có các loại mô: Mô nâng đỡ, mô phân sinh ngọn, mô mềm,..
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021