Giải bài 41 sinh 6: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín

 • 1 Đánh giá

Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như: Cam, đậu, ngô, khoai, ... chúng còn được gọi chung là những cây Hạt kín. Tại sao vậy? Chúng khác với cây Hạt trần ở những đặc điểm quan trọng nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 41.

A. Lý thuyết

a. Cơ quan sinh dưỡng

 • Cơ quan sinh dưỡng
  • Rễ: rễ cọc hoặc rễ chùm
  • Thân: gỗ, cỏ kích thước lớn, nhỏ hay trung bình, có mạch dẫn hoàn thiện
  • Lá: đơn, kép có gân song song, mạng

b. Cơ quan sinh sản

 • Cơ quan sinh sản có hoa, quả, hạt
 • Hạt nằm trong quả là một ưu thế của các cây Hạt kín
 • Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau
 • Môi trường sống đa dạng

=> Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 sgk Sinh học 6

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 136 sgk Sinh học 6

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 136 sgk Sinh học 6

Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 41: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021