Cây gỗ to ra do đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Cây gỗ to ra do đâu?

Bài làm:

Câu 1:

  • Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh - tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).
    • Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.
    • Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây. ở phía trong một lớp mạch gỗ.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021