Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 120 sgk Sinh học 6

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

Bài làm:

 • Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.
 • Cây sống trong sa mạc rất khô và nóng:

  • Các loại xương rồng đều có thân mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.
  • Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài.
  • Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.
  • Cây sống trên đầm lầy (như cây đước) có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021