Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 145 sgk Sinh học 6

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Bài làm:

  • Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải, nhãn, nho, xoài, dưa hấu ...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021