Vai trò cùa địa y như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 171 sgk Sinh học 6

Vai trò cùa địa y như thế nào?

Bài làm:

  • Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò "tiên phong mở đường".
  • Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.
  • Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021