Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên thân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 - sgk Sinh học 6

Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên thân.

Bài làm:

Câu 2:

  • Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...
  • Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.
  • Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào...
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021