Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

Bài làm:

Câu 4:

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách nhân giống tiết kiệm và rẻ tiền nhất bởi vì kĩ thuật này có ưu điểm lớn:

  • Đòi hỏi nguồn nguyên liệu rất dễ kiếm, rẻ tiền: một mảnh nhỏ của một loại mô bất kì của cây mẹ.
  • Đạt hiệu quả rất cao: trong một thời gian ngắn có thể tạo ra một số lượng rất lớn (hàng vạn đến hàng triệu) cây con làm giống.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021