Tại sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 - sgk Sinh học 6

Tại sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?

Bài làm:

Câu 3: Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp. Lá mới chế tạo được tinh bột nuôi cây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021