Đáp án câu 2 phần 2 đề 6 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (3 điểm):

Nguyên nhân suy giảm tính đa dạng thực vật ở Việt Nam. Trình bày các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Bài làm:

* Nguyên nhân:

- Khai thác bừa bãi

- Sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống của con người

* Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật:

- Hạn chế khai thác bừa bãi các thực vật quý hiếm

- Xây dựng các vườn quốc gia, các khu bảo tồn ..bảo vệ các loài thực vật và đặc biệt là thực vật quý hiếm

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm

- Tuyên truyền giáo dục tham gia bảo vệ rừng trong nhân dân.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021