Giải bài 48 sinh 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

  • 1 Đánh giá

Không chỉ tác động tới thiên nhiên và môi trường sống, thực vật còn có vai trò quan trọng đối với các sinh vật khác. Đặc biệt là đối với động vật và con người. Sau đay, KhoaHoc tóm tắt kiến thực trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 48 để thấy được vai trò đó.

A. Lý thuyết

I. Vai trò của thực vật đối với động vật

1. Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật

  • Nhờ quá trình quang hợp, thực vật tổng hợp các chất hữu cơ đồng thời nhả khí oxi cung cấp oxi và thức ăn cho động vật

2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật

  • Trong thực tế, thực vật là nơi ở và nơi sinh sản của rất nhiều động vật khác nhau

II. Thực vật với đời sống con người

1. Những cây có giá trị sử dụng

  • Thực vật có công dụng nhiều mặt: như cung cấp lương thực, thực pẩm, gỗ …

  • Đó là nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ Quốc.

2. Những cây có hại cho sức khỏe con người

  • Đa số thực vật có lợi, một số ít chứa chất độc gây hại cho con người như: thuốc lá, cây thuốc phiện, cây cà độc dược, ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 154 sgk Sinh học 6

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Giải bài 3 trang 154 sgk Sinh 6 | Để học tốt Sinh 6

hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 156 sgk Sinh học 6

Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 156 sgk Sinh học 6

Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 156 sgk Sinh học 6

Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 156 sgk Sinh học 6

Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021