Đáp án câu 2 phần 2 đề 5 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: ( 2 điểm)

Phân loại thực vật là gì? Có các bậc phân loại nào?

Bài làm:

* Phân loại thực vật:

- Phân Loại thực vật là tìm hiểu các đặc điển giống và khác nhau của thực vật rồi xếp thành từng nhóm theo quy định

* Các bậc phân loại: Ngành- Lớp- Bộ- Họ- Chi- Loài

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021