Giải bài 35 sinh 6: Những điều cần cho hạt nảy mầm

 • 1 Đánh giá

Hạt giống sau khi thu hoạch được phơi khô và bảo quản cẩn thận, có thể giữ trong một thời gian dài mà không có gì thay đổi. Nhưng nếu gieo hạt đó vào đất thoáng và ẩm hoặc tưới ít nước thì hạt sẽ nảy mầm. Vậy hạt nảy mầm cần những điều kiện gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 35.

A. Lý thuyết

1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

 • Có 3 điều kiện chủ yếu bên ngoài cần cho sự nảy mầm của hạt là:
  • Nước
  • Không khí
  • Nhiệt độ thích hợp
 • Ngoài ra, sự nảy mầm còn phụ thuộc vào chất lượng hạt giống

2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?

 • Để tăng khả năng nảy mầm, khi gieo hạt cần:
  • Gieo hạt bị mưa to ngập úng => tháo nước để thoáng khí
  • Làm đất tơi, xốp => đủ không khí cho hạt nảy mầm tốt
  • Phủ rơm khi trời rét => giữ nhiệt độ thích hợp
  • Phải bảo quản tốt hạt giống => vì hạt đủ phôi mới nảy mầm được
  • Gieo hạt đúng thời vụ => hạt gặp được những điều kiện thời tiết phù hợp nhất...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 115 sgk Sinh học 6

Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 115 sgk Sinh học 6

Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 115 sgk Sinh học 6

Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 35: Những điều cần cho hạt nảy mầm


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021