Giải bài 42 sinh 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  • 1 Đánh giá

Các cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Để phân biệt các cây hạt Kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn, đó là lớp, họ, ... Thực vật Hạt kín gồm 2 lớp: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 42.

A. Lý thuyết

1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

Đặc điểm

Lớp Một lá mầm

Lớp Hai lá mầm

Rễ

Rễ chùm

Rễ cọc

Thân

Thân cỏ, cột

Thân gỗ, cỏ, leo

Kiểu gân lá

Gân lá song song hoặc hình cung

Gân lá hình mạng

Số cánh hoa

Hoa có 6 hoặc 3 cánh

Hoa có 5 hoặc 4 cánh

Hạt

Phôi có một lá mầm

Phôi có hai lá mầm

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  • Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi
  • Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân,…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 sgk Sinh học 6

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 sgk Sinh học 6

Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021