Trắc nghiệm sinh học 6 bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm phân biệt nhau ở đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Dạng rễ
 • B. Số lá mầm của hạt
 • C. Kiểu gân lá
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 2: Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm ?

 • A. Cau
 • B. Mía
 • C. Ngô
 • D. Cải

Câu 3: Lớp một lá mầm có đặc điểm sau:

 • A. Phôi có một lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng
 • B. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung
 • C. Hoa thường có 6 cánh hoặc 3 cánh
 • D. Cả B và C

Câu 4: Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại ?

 • A. Xương rồng
 • B. Hoàng tinh
 • C. Chuối
 • D. Hành tây

Câu 5: Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính ?

 • A. 4 dạng
 • B. 3 dạng
 • C. 1 dạng
 • D. 2 dạng

Câu 6: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm là:

 • A. Kiểu gân lá
 • B. Số cánh hoa
 • C. Số lá mầm của phôi
 • D. Kiểu rễ

Câu 7: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

 • A. lương thực
 • B. thực phẩm
 • C. hoa màu
 • D. thuốc

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm ?

 • A. Gân lá hình cung
 • B. Rễ cọc
 • C. Cuống phân tách rõ ràng với lá
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Lớp một lá mầm gồm:

 • A. Cây lúa, cây bắp, cây cải
 • B. Cây mía, cây cà phê, cây chè
 • C. Cây đậu xanh, cây tỏi, cây hành
 • D. Cây lúa, cây bắp, cây mía

Câu 10: Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào ?

 • A. Thân cột
 • B. Thân cỏ
 • C. Thân leo
 • D. Thân gỗ

Câu 11: Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh ?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa loa kèn
 • C. Hoa huệ
 • D. Hoa ly

Câu 12: Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm ?

 • A. Mướp
 • B. Cải
 • C. Tỏi
 • D. Cà chua

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

 • A. Gai, tía tô
 • B. Râm bụt, mây
 • C. Bèo tây, trúc
 • D. Trầu không, mía

Câu 14: Lớp hai lá mầm có các đặc điểm sau:

 • A. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng
 • B. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung
 • C. Hoa thường có 4 cánh
 • D. Gồm A và C
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 42 sinh 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021