Trắc nghiệm sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Loại tảo nào dưới đây có hình dạng tương tự như một cây xanh thật sự ?

 • A. Tảo silic
 • B. Tảo vòng
 • C. Tảo tiểu cầu
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 2: Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp” ?

 • A. Vì chúng không có khả năng quang hợp
 • B. Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào
 • C. Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.
 • D. Vì chúng sống trong môi trường nước.

Câu 3: So với cây có hoa, rêu có gì khác biệt?

 • A. Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; có hoa, quả, hạt
 • B. Thân, lá chưa có mạch dẫn; không có hoa, quả, hạt
 • C. Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; không có hoa, quả, hạt
 • D. Thân, lá, chưa có mạch dẫn; có hoa, quả, hạt

Câu 4: Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ

 • A. tế bào sinh dục cái.
 • B. tế bào sinh dục đực.
 • C. bào tử.
 • D. túi bào tử.

Câu 5: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

 • A. Gai, tía tô
 • B. Râm bụt, mây
 • C. Bèo tây, trúc
 • D. Trầu không, mía

Câu 6: “Nón” là cấu trúc được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Tuế
 • B. Táu
 • C. Sến
 • D. Trắc

Câu 7: Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

 • A. khí hậu trở nên khô và lạnh.
 • B. khí hậu nóng và rất ẩm.
 • C. các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.
 • D. diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật sinh sản bằng bào tử ?

 • A. Rau bợ, chuối
 • B. Cau, thông
 • C. Tuế, lông cu li
 • D. Bèo tổ ong, dương xỉ

Câu 9: Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục ?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa hồng
 • C. Hoa ly
 • D. Hoa cà

Câu 10: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

 • A. lương thực
 • B. thực phẩm
 • C. hoa màu
 • D. thuốc

Câu 11: Dựa vào nguồn gốc phát sinh, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Cà rốt
 • B. Su hào
 • C. Súp lơ
 • D. Cải bắp

Câu 12: Cây nào dưới đây có nguồn gốc từ cây cải hoang dại ?

 • A. Rau dền
 • B. Cà chua
 • C. Su hào
 • D. Lá lốt

Câu 13: So với dương xỉ, cây hạt trần có điểm nào ưu việt hơn?

 • A. Có rễ thật
 • B. Sinh sản bằng hạt
 • C. Thân có mạch dẫn
 • D. Có hoa và quả

Câu 14: Quá trinh hình thành than đá bao gồm những giai đoạn nào?

 1. Trước đây do có điều kiện sống thuận lợi, quyết phát triển rất mạnh
 2. Chúng làm thành những khu rừng lớn, toàn thân cây gỗ (có cây cao tới 40m)
 3. Về sau do vỏ trái đất biến đổi, các rừng quyết bị chết hàng loạt và vùi sâu dưới đất
 4. Do tác động của vi khuẩn, sức nóng, sức ép của tầng trên vỏ Trái đất mà chúng dần biến thành than đá
 5. Do điều kiện thiếu không khí nên các cây dương xỉ không mục ra mà biến thành than
 • A. 1, 2, 3, 5
 • B. 2, 3, 4, 5
 • C. 1, 2, 3, 4
 • D. 1, 2, 4, 5
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021