Trắc nghiệm sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được ...(1)... hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần ...(2)... tới ...(3)....

 • A. (1) : lông hút ; (2) : mạch rây ; (3) : mạch gỗ
 • B. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch gỗ
 • C. (1) : miền chóp rễ ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây
 • D. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

Câu 2: Vì sao khi bị ngập nước lâu ngày, rễ cây sẽ mất đi khả năng hút nước và muối khoáng ?

 • A. Vì khi đó rễ ở trạng thái trương nước, khiến cho quá trình hút nước ở rễ bị cản trở.
 • B. Vì khi đó cây bị thiếu ôxi nên hô hấp ở rễ bị ngừng trệ, điều này khiến cho tế bào rễ nói chung và tế bào lông hút nói riêng bị hủy hoại, mất đi khả năng hút nước và muối khoáng.
 • C. Vì khi đó lượng nước và muối khoáng dồi dào nên chúng tự thẩm thấu qua toàn bộ bề mặt rễ, đồng thời lông hút sẽ bị tiêu biến do không còn giữ chức năng hút nước và muối khoáng.
 • D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 3: Những loại cây trồng lấy quả, hạt cần nhiều

 • A. muối đạm và muối lân.
 • B. muối đạm và muối kali.
 • C. muối lân và muối kali.
 • D. muối đạm, muối lân và muối kali.

Câu 4: Giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

 • A. Giai đoạn cây sinh trưởng
 • B. Giai đoạn cây non
 • C. Giai đoạn cây già cỗi
 • D. Giai đoạn cây nảy mầm

Câu 5: Loại đất nào dưới đây thích hợp để trồng cây công nghiệp ?

 • A. Đất pha cát
 • B. Đất đá ong
 • C. Đất đỏ bazan
 • D. Đất phù sa

Câu 6: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

 • A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng
 • B. Tất cả các phương án đưa ra
 • C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)
 • D. Điều kiện khí hậu, thời tiết

Câu 7: Miền hút là quan trọng nhất vì?

 • A. Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa
 • B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất
 • C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
 • D. Có ruột chứa chất dự trữ

Câu 8: Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại ?

 • A. Củ đậu
 • B. Khoai lang
 • C. Cà rốt
 • D. Rau ngót

Câu 9: Nhóm nào dưới đây gồm những tác nhân khiến cho nhu cầu nước của cây gia tăng ?

 • A. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm cao
 • B. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm cao
 • C. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm thấp
 • D. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp

Câu 10: Để cho năng suất cao, chúng ta nên trồng các cây hoa màu ở loại đất nào ?

 • A. Đất đỏ bazan
 • B. Đất phù sa
 • C. Đất pha cát
 • D. Đất đá ong

Câu 11: Trong các thực vật sau đây, thực vật nào có rễ dài nhất ?

 • A. Dừa nước
 • B. Rau má
 • C. Cỏ lạc đà
 • D. Xương rồng

Câu 12: Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn nào dưới đây ?

 • A. Hạt đang nảy mầm
 • B. Ra hoa
 • C. Tạo quả, hình thành củ
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11 sinh 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ


 • 7 lượt xem