Trắc nghiệm sinh học 6 bài 39: Quyết- cây dương xỉ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 39: Quyết - Cây dương xỉ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Quyết cổ đại còn có tên gọi khác là:

 • A. Dương xỉ
 • B. Hạt trần
 • C. Quyết trần
 • D. Dương xỉ cổ

Câu 2 Trên Trái Đất, quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng

 • A. 250 triệu năm.
 • B. 100 triệu năm.
 • C. 50 triệu năm.
 • D. 300 triệu năm.

Câu 3: Đại đa số các loại quyết hiện nay đều là

 • A. cây thân cỏ.
 • B. cây thân cột.
 • C. cây thân leo.
 • D. cây thân gỗ.

Câu 4: Quá trinh hình thành than đá bao gồm những giai đoạn nào?

 1. Trước đây do có điều kiện sống thuận lợi, quyết phát triển rất mạnh
 2. Chúng làm thành những khu rừng lớn, toàn thân cây gỗ (có cây cao tới 40m)
 3. Về sau do vỏ trái đất biến đổi, các rừng quyết bị chết hàng loạt và vùi sâu dưới đất
 4. Do tác động của vi khuẩn, sức nóng, sức ép của tầng trên vỏ Trái đất mà chúng dần biến thành than đá
 5. Do điều kiện thiếu không khí nên các cây dương xỉ không mục ra mà biến thành than
 • A. 1, 2, 3, 5
 • B. 2, 3, 4, 5
 • C. 1, 2, 3, 4
 • D. 1, 2, 4, 5

Câu 5: Trong lịch sử Trái đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào?

 • A. Nóng và khô hanh
 • B. Nóng và ẩm
 • C. Lạnh và khô hanh
 • D. Lạnh và ẩm

Câu 6: Cây nào dưới đây thuộc nhóm Quyết ?

 • A. Rau sam
 • B. Rau bợ
 • C. Rau ngót
 • D. Rau dền

Câu 7: Nhóm Quyết không bao gồm loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Bèo tấm
 • B. Bèo hoa dâu
 • C. Rau bợ
 • D. Dương xỉ

Câu 8: Khi nói về các đại diện của nhóm Quyết, nhận định nào dưới đây là sai ?

 • A. Có rễ thật
 • B. Chỉ sống ở cạn
 • C. Thân có mạch dẫn
 • D. Sinh sản bằng bào tử

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây là của ngành quyết thực vật?

 • A. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá chính thức; sống trong nước; sinh sản nhờ nước
 • B. Cơ thể đã có rễ, thân, lá chính thức; có mạch dẫn; sinh sản bằng hạt
 • C. Cơ thể đã có rễ, thân, lá chính thức; có mạch dẫn; sinh sản bằng bào tử
 • D. Cơ thể có thân, lá chưa có mạch dẫn; sinh sản bằng bào tử, thụ tinh cần có nước, sống ở nơi ẩm ướt

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ?

 • A. Sinh sản bằng bào tử
 • B. Thân có mạch dẫn
 • C. Có lá thật sự
 • D. Chưa có rễ chính thức

Câu 11: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu ?

 • A. Mặt dưới của lá
 • B. Mặt trên của lá
 • C. Thân cây
 • D. Rễ cây

Câu 12: Dương xỉ sinh sản như thế nào?

 • A. Sinh sản bằng cách nảy chồi
 • B. Sinh sản bằng củ
 • C. Sinh sản bằng bào tử
 • D. Sinh sản bằng hạt

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật sinh sản bằng bào tử ?

 • A. Rau bợ, chuối
 • B. Cau, thông
 • C. Tuế, lông cu li
 • D. Bèo tổ ong, dương xỉ

Câu 14: Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ

 • A. bào tử.
 • B. túi bào tử.
 • C. giao tử.
 • D. cây rêu con.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 39 sinh 6: Quyết Cây dương xỉ


Trắc nghiệm sinh học 6 bài 39: Quyết- cây dương xỉ
 • 9 lượt xem