Trắc nghiệm sinh học 6 bài 30: Thụ phấn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 30: Thụ phấn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thụ phấn là hiện tượng:

 • A. Hạt phấn phát tán ra khỏi bao phấn
 • B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
 • C. Hạt phấn nảy mầm
 • D. Hạt phấn tiếp xúc với noãn

Câu 2: Hoa tự thụ phấn là

 • A. hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.
 • B. hoa có hạt phấn rơi vào đậu nhuỵ của một hoa khác cùng cây.
 • C. hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.
 • D. hoa có hạt phấn từ nhuỵ rơi vào đầu nhị của chính nó.

Câu 3: Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào ?

 • A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
 • B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
 • C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín cùng lúc
 • D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín không cùng lúc

Câu 4: Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó ?

 • A. Đậu nhuỵ có chất dính
 • B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
 • C. Bao hoa thường tiêu giảm
 • D. Hạt phấn nhỏ và nhẹ

Câu 5: Giao phấn là hiện tượng:

 • A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
 • B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy của hoa đó
 • C. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhụy của hoa kia
 • D. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử

Câu 6: Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhuỵ ?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Câu 7: Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió ?

 • A. Mướp
 • B. Rong đuôi chó
 • C. Dạ hương
 • D. Quỳnh

Câu 8: Hoa tự thụ phấn

 • A. có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
 • B. luôn là hoa lưỡng tính.
 • C. luôn là hoa đơn tính.
 • D. phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.

Câu 9: Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Hạt phấn to, có gai.
 • B. Đầu nhuỵ có chất dính
 • C. Tràng hoa có màu sắc sặc sỡ và toả ra mùi thơm, có đĩa mật
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10: Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ ?

 • A. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ
 • B. Toả ra mùi hương ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ
 • C. Có màu trắng nổi bật để sâu bọ dễ nhận biết
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 11: Hoa giao phấn gồm những đối tượng nào?

 • A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
 • B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
 • C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhụy, nhị chín cùng lúc
 • D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín không cùng lúc

Câu 12: Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ ?

 • A. Phi lao
 • B. Nhài
 • C. Lúa
 • D. Ngô

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió ?

 • A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau
 • B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
 • C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
 • D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30 sinh 6: Thụ phấn


 • 2 lượt xem