Trắc nghiệm sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cây gừng, cây dong ta là loại thân nào sau đây?

 • A. Thân mọng nước
 • B. Thân củ
 • C. Thân rễ
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Vỏ của củ nào dưới đây sẽ chuyển sang màu xanh lục khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ?

 • A. Khoai lang
 • B. Khoai tây
 • C. Sắn
 • D. Cà rốt

Câu 3: Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại ?

 • A. Cỏ tranh
 • B. Khoai tây
 • C. Sen
 • D. Nghệ

Câu 4: Cây xương rồng, cành giao là loại thân nào sau đây?

 • A. Thân củ
 • B. Thân rễ
 • C. Thân mọng nước
 • D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 5: Ý nào đúng khi nói về sự giống và khác nhau giữa củ khoai tây và củ khoai lang?

 • A. Củ khoai lang và củ khoai tây là rễ củ
 • B. Củ khoai tây là thân củ, củ khoai lang là rễ củ
 • C. Củ khoai lang và củ khoai tây đều là thân củ
 • D. Cả khoai tây là rễ củ, củ khoai lang là thân củ

Câu 6: Cây nào dưới đây không có thân củ ?

 • A. Cây chuối
 • B. Cây củ đậu
 • C. Cây su hào
 • D. Cây khoai tây

Câu 7: Trong các loại cây sau đây. cây nào có thân biến dạng thành thân rễ?

 • A. Cây gừng, cây nghệ
 • B. Cây su hào, cây cà rốt
 • C. Cây khoai tây, cây nghệ
 • D. Cây xương rồng, dong ta

Câu 8: Cây nào dưới đây có thân rễ ?

 • A. Tre
 • B. Khoai tây
 • C. Cà chua
 • D. Bưởi

Câu 9: Dựa vào vị trí của củ so với mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Su hào
 • B. Khoai tây
 • C. Chuối
 • D. Súng

Câu 10: Củ của cây nào dưới đây thực chất là do thân biến đổi thành ?

 • A. Tỏi
 • B. Lạc
 • C. Sắn
 • D. Chuối

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải của cây mọng nước?

 • A. Trữ nước trong lá, thân và rễ
 • B. Không có khả năng trữ nước trong cơ thể
 • C. Cây có khả năng trữ nhiều nước
 • D. Thích nghi với khí hậu và đất đai khô hạn

Câu 12: Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng

 • A. thân củ.
 • B. thân rễ.
 • C. rễ củ.
 • D. lá.

Câu 13: Dạng thân mọng nước được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Lá lốt
 • B. Cau
 • C. Lê gai
 • D. Vạn niên thanh

Câu 14: Những cây có thân mọng nước thường sống ở

 • A. vùng hàn đới.
 • B. vùng ôn đới.
 • C. nơi khô hạn.
 • D. nơi ẩm thấp.

Câu 15: Cây nào dưới đây ngoài thân ngầm còn có thân trên mặt đất ?

 • A. Tre
 • B. Khoai tây
 • C. Gừng
 • D. Tất cả các phương án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 18 sinh 6: Biến dạng của thân


 • 3 lượt xem