Trắc nghiệm sinh học 6 bài 41: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 41: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:

 • A. sinh sản bằng hạt
 • B. có mạch dẫn
 • C. có thân, rễ, lá
 • D. có hoa, quả, hạt nằm trong quả

Câu 2: Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại ?

 • A. Rong đuôi chồn
 • B. Hồ tiêu
 • C. Bèo tây
 • D. Bèo tấm

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín ?

 • A. Có rễ thật sự
 • B. Có hoa và quả
 • C. Sinh sản bằng bào tử
 • D. Thân có mạch dẫn

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác ?

 • A. Sinh sản bằng hạt
 • B. Có hoa và quả
 • C. Thân có mạch dẫn
 • D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 5: Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng ?

 • A. Chức năng sống hoàn thiện
 • B. Hình thái đa dạng
 • C. Phân bố rộng
 • D.Tất cả các phương án trên

Câu 6: Cây nào dưới đây có lá hình mạng ?

 • A. Địa liền
 • B. Kinh giới
 • C. Tre
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 7: Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục ?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa hồng
 • C. Hoa ly
 • D. Hoa cà

Câu 8: Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu ?

 • A. 1/4
 • B. 4/7
 • C. 2/5
 • D. 3/8

Câu 9: Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây ?

 • A. Rau dền
 • B. Hành hoa
 • C. Lúa
 • D. Gừng

Câu 10: Cây nào dưới đây có thân gỗ ?

 • A. Hướng dương
 • B. Lay ơn
 • C. Bèo Nhật Bản
 • D. Phật thủ

Câu 11: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:

 • A. Có nhiều cây to và sống lâu năm
 • B. Có sự sinh sản hữu tính
 • C. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
 • D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng, có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất

Câu 12: Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

 • A. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống
 • B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm
 • C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài
 • D. Tất cả các phương án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 41 sinh 6: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín


 • 1 lượt xem