Trắc nghiệm sinh học 6 bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Nhóm lá nào hoàn toàn lá đơn?

 • A. Lá ớt, lá phượng, lá mít
 • B. Lá xấu hổ, lá khế, lá mồng tơi
 • C. Lá dâu, lá bàng, lá ổi
 • D. Lá lốt, lá hoa hồng, lá dâu

Câu 2: Cây nào dưới đây có kiểu gân lá tương tự cây ngô ?

 • A. Bạc hà
 • B. Mã đề
 • C. Riềng
 • D. Trầu không

Câu 3: Nhóm lá nào có gân lá song song?

 • A. Lá nhãn, lá hành, lá bưởi
 • B. Lá lúa, lá ngô, lá tre
 • C. Lá hoa cúc, lá mít, lá ớt
 • D. Lá ổi, lá cải, lá lúa

Câu 4: Trong các loại cây dưới đây, cây nào có kích thước lá lớn nhất ?

 • A. Sen
 • B. Nong tằm
 • C. Bàng
 • D. Vàng tâm

Câu 5: Cây nào dưới đây có lá kép lông chim ?

 • A. Ngũ gia bì
 • B. Chùm ngây
 • C. Xương sông
 • D. Rau muống biển

Câu 6: Điều nào sau đây chứng tỏ lá cây rất đa dạng ?

1. Phiến lá với nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau

2. Có 3 kiểu gân lá : gân hình mạng, gân song song, gân hình cung

3. Có 3 kiểu xếp lá trên thân và cành : mọc đối, mọc cách, mọc vòng

4. Có 2 kiểu lá : lá đơn, lá kép.

 • A. 1, 3, 4
 • B. 1, 2, 3, 4
 • C. 1, 2, 3
 • D. 2, 3, 4

Câu 7: Cây nào dưới đây có lá mọc đối ?

 • A. Ổi
 • B. Mồng tơi
 • C. Dâu tằm
 • D. Dây huỳnh

Câu 8: Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá kép

 • A. Cây chanh, cây dâm bụt, cây ớt
 • B. Cây hoa hồng, cây nhãn, cây phượng
 • C. Cây táo, cây cải, cây đu đủ
 • D. Cây vải, cây xoài, cây chè

Câu 9: Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại ?

 • A. Cỏ tranh
 • B. Khoai tây
 • C. Sen
 • D. Nghệ

Câu 10: Cây nào dưới đây không có lá kép ?

 • A. Cây hoa hồng
 • B. Cây rau ngót
 • C. Cây phượng vĩ
 • D. Cây súng

Câu 11: Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu ?

 • A. 1 kiểu
 • B. 2 kiểu
 • C. 4 kiểu
 • D. 3 kiểu

Câu 12: Lá có những đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?

 • A. Phiến lá hình bàn dẹt
 • B. Phiến lá là phần rộng nhất của lá
 • C. Các lá thường mọc so le
 • D. Cả A, B, C

Câu 13: Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Cao lương
 • B. Rẻ quạt
 • C. Gai
 • D. Địa liền

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây có ở lá đơn ?

 • A. Cuống nằm ngay dưới chồi nách
 • B. Mỗi cuống mang một hoặc hai phiến
 • C. Cuống và phiến rụng không cùng lúc
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 19 sinh 6: Đặc điểm bên ngoài của lá


 • 9 lượt xem