Trắc nghiệm sinh học 6 chương 3: Thân (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 6 chương 3: Thân (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dựa vào vị trí của thân trên mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Hành hoa
 • B. Dừa
 • C. Phượng vĩ
 • D. Rau má

Câu 2: Chồi hoa sẽ phát triển thành

 • A. lá hoặc cành mang hoa.
 • B. cành mang lá hoặc cành mang hoa.
 • C. hoa hoặc cành mang hoa.
 • D. lá hoặc hoa.

Câu 3: Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.
 • B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau
 • C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau
 • D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Câu 4: Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng ?

 • A. Bó mạch
 • B. Ruột
 • C. Thịt vỏ
 • D. Biểu bì

Câu 5: Cây nào dưới đây không leo bằng thân quấn, cũng không leo bằng tua cuốn ?

 • A. Đậu ván
 • B. Trầu không
 • C. Đậu Hà Lan
 • D. Mướp hương

Câu 6: Tại sao bấm ngọn, tỉa cành là một biện pháp chủ động để nâng cao năng suất cây trồng?

 • A. Để tập trug chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách
 • B. Tỉa cành xấu, cành sâu, tập trung chất dinh dưỡng vào các cành còn lại để các cành này phát triển
 • C. Đối với cây lấy gỗ, giúp cho cây mọc thẳng và cho gỗ tốt hơn
 • D. Cả ba phương án trên

Câu 7: Cây nào dưới đây vẫn có thể dài ra nếu bị cắt bỏ ngọn ?

 • A. Cây chuối
 • B. Cây mít
 • C. Cây trúc
 • D. Cây khế

Câu 8: Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

 • A. không bón thúc cho cây.
 • B. đốn các cành lân cận thân chính.
 • C. tỉa bớt lá.
 • D. cắt bỏ ngọn cây.

Câu 9: Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây ?

 • A. Muối khoáng
 • B. Nước
 • C. Chất hữu cơ
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp ... (1)..., phía trong một lớp ...(2)....

 • A. (1) : mạch rây ; (2) : thịt vỏ
 • B. (1) : thịt vỏ ; (2) : mạch rây
 • C. (1) : mạch gỗ ; (2) : mạch rây
 • D. (1) : mạch rây ; (2) : mạch gỗ

Câu 11: Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì ?

 • A. Vận chuyển nước
 • B.Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Tổng hợp chất hữu cơ
 • D. Vận chuyển muối khoáng

Câu 12: Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào ?

 • A. Cánh hoa chuyển sang màu tím
 • B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng
 • C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ
 • D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Câu 13: Cây nào dưới đây có thân rễ ?

 • A. Tre
 • B. Khoai tây
 • C. Cà chua
 • D. Bưởi

Câu 14: Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?

 • A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
 • B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
 • C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài
 • D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Câu 15: Dạng thân mọng nước được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Lá lốt
 • B. Cau
 • C. Lê gai
 • D. Vạn niên thanh

Câu 16: Cây nào dưới đây ngoài thân ngầm còn có thân trên mặt đất ?

 • A. Tre
 • B. Khoai tây
 • C. Gừng
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 17: Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?

 • A. Biểu bì và thịt vỏ
 • B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ
 • C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây
 • D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 18: Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng
 • B. Tất cả các phương án đưa ra
 • C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng
 • D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021