Trắc nghiệm sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thân cây gỗ to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở:

 • A. Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
 • B. Tầng sinh vỏ và mạch rây
 • C. Tầng sinh vỏ và mạch gỗ
 • D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 2: Thân cây trưởng thành gồm những bộ phận nào?

 • A. Vỏ, thịt vỏ, tầng sinh vỏ
 • B. Mạch rây, mạch gỗ, tầng sinh trụ
 • C. Vỏ, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ
 • D. Cả A và B

Câu 3: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành ?

 • A. Mô phân sinh gióng
 • B. Tầng sinh trụ
 • C. Tầng sinh vỏ
 • D. Ruột

Câu 4: Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?

 • A. Biểu bì và thịt vỏ
 • B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ
 • C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây
 • D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 5: Vì sao khi tìm gỗ làm nhà, người ta lại lựa chọn lớp gỗ ròng thay vì gỗ dác ?

 • A. Vì phần gỗ này rắn chắc, ít bị mối mọt và có độ bền cơ học cao hơn gỗ dác
 • B. Vì phần gỗ này có màu sắc bắt mắt, vân đẹp hơn lớp gỗ dác
 • C. Vì phần gỗ này dễ phân cắt, đục đẽo và khắc các họa tiết theo ý muốn
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 6: Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, bộ phận nào dưới đây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ ?

 • A. Mạch gỗ
 • B. Ruột
 • C. Lớp biểu bì
 • D. Mạch rây

Câu 7: Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu ?

 • A. Nằm chìm trong lớp thịt vỏ
 • B. Nằm xen giữa mạch rây và mạch gỗ
 • C. Nằm phía ngoài mạch rây
 • D. Nằm bên trong mạch gỗ

Câu 8: Vòng gỗ hằng năm được biểu hiện rõ nét nhất ở những cây thân gỗ sống ở

 • A. vùng cận nhiệt đới.
 • B. vùng nhiệt đới.
 • C. vùng ôn đới.
 • D. vùng hàn đới.

Câu 9: Cây nào dưới đây không có tầng sinh trụ ?

 • A. Bạch đàn
 • B. Sưa
 • C. Dừa
 • D. Đào

Câu 10: Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng
 • B. Tất cả các phương án đưa ra
 • C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng
 • D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 11: Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có mấy loại ?

 • A. 5 loại
 • B. 2 loại
 • C. 3 loại
 • D. 4 loại

Câu 12: Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp ... (1)..., phía trong một lớp ...(2)....

 • A. (1) : mạch rây ; (2) : thịt vỏ
 • B. (1) : thịt vỏ ; (2) : mạch rây
 • C. (1) : mạch gỗ ; (2) : mạch rây
 • D. (1) : mạch rây ; (2) : mạch gỗ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 16 sinh 6: Thân to ra do đâu?


 • 1 lượt xem