Trắc nghiệm sinh học 6 bài 38: Rêu Cây rêu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 38: Rêu Cây rêu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Rêu thường sống ở

 • A. môi trường nước.
 • B. nơi ẩm ướt.
 • C. nơi khô hạn.
 • D. môi trường không khí.

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của rêu khác gì so với tảo?

 • A. Có thân, lá, chưa có rễ chính thức, sống ở môi trường nước
 • B. Chưa có thân, lá, chưa có rễ chính thức, sống ở môi trường trên cạn
 • C. Có thân, lá, chưa có rễ chính thức, sống ở môi trường trên cạn
 • D. Chưa có thân, lá, chưa có rễ chính thức, sống ở môi trường nước

Câu 3: Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Rễ giả
 • B. Thân
 • C. Hoa
 • D. Lá

Câu 4: So với tảo, rêu có đặc điểm nào ưu việt hơn ?

 • A. Có thân và lá chính thức
 • B. Có rễ thật sự
 • C. Thân đã có mạch dẫn
 • D. Không phụ thuộc vào độ ẩm của môi trường

Câu 5: So với cây có hoa, rêu có gì khác biệt?

 • A. Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; có hoa, quả, hạt
 • B. Thân, lá chưa có mạch dẫn; không có hoa, quả, hạt
 • C. Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; không có hoa, quả, hạt
 • D. Thân, lá, chưa có mạch dẫn; có hoa, quả, hạt

Câu 6: Chúng ta có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây ?

 • A. Dọc bờ biển
 • B. Chân tường rào
 • C. Trên sa mạc khô nóng
 • D. Trong lòng đại dương

Câu 7: Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu ?

 • A. Mặt dưới của lá cây
 • B. Ngọn cây
 • C. Rễ cây
 • D. Dưới nách mỗi cành

Câu 8: Rêu sinh sản theo hình thức nào ?

 • A. Sinh sản bằng bào tử
 • B. Sinh sản bằng hạt
 • C. Sinh sản bằng cách phân đôi
 • D. Sinh sản bằng cách nảy chồi

Câu 9: Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm

 • A. hồ dán.
 • B. thức ăn cho con người.
 • C. thuốc.
 • D. phân bón.

Câu 10: Đặc điểm chủ yếu của rêu là:

 • A. Là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn
 • B. Thuộc nhóm thực vật bậc cao, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tủ
 • C. Cây có thân, lá, chưa có mạc dẫn, mới có rễ giả tiên phải sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào từ, thụ tinh cần có nước
 • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 11: Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ

 • A. tế bào sinh dục cái.
 • B. tế bào sinh dục đực.
 • C. bào tử.
 • D. túi bào tử.

Câu 12: Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

 • A. Cấu tạo đơn bào
 • B. Chưa có rễ chính thức
 • C. Không có khả năng hút nước
 • D. Thân đã có mạch dẫn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 38 sinh 6: Rêu Cây rêu


 • 3 lượt xem