Trắc nghiệm sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu?. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thân dài ra do:

 • A. Sự lớn lên và phân chia tế bào
 • B. Chồi ngọn
 • C. Mô phân sinh ngọn
 • D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Câu 2: Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?

 • A. Mô rễ
 • B. Mô dẫn
 • C. Mô che chở
 • D. Mô phân sinh ngọn

Câu 3: Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

 • A. không bón thúc cho cây.
 • B. đốn các cành lân cận thân chính.
 • C. tỉa bớt lá.
 • D. cắt bỏ ngọn cây.

Câu 4: Khi trồng cây lấy sợi,để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân chính, người ta thường

 • A. bón thúc liên tục cho cây.
 • B. cắt bỏ hết hoa và lá.
 • C. bấm ngọn cho cây.
 • D. tỉa cành xấu, cành bị sâu.

Câu 5: Tại sao bấm ngọn, tỉa cành là một biện pháp chủ động để nâng cao năng suất cây trồng?

 • A. Để tập trug chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách
 • B. Tỉa cành xấu, cành sâu, tập trung chất dinh dưỡng vào các cành còn lại để các cành này phát triển
 • C. Đối với cây lấy gỗ, giúp cho cây mọc thẳng và cho gỗ tốt hơn
 • D. Cả ba phương án trên

Câu 6: Việc ngắt ngọn khi trồng đậu, cà phê là nhằm mục đích gì ?

 • A. Giúp cây tạo ra nhiều lá phục vụ nhu cầu của con người
 • B. Giảm sự thất thoát nước của câyv
 • C. Tập trung chất dinh dưỡng cho sự ra hoa, tạo quả của cây
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7: Người ta thường ngắt ngọn cà phê khi nào ?

 • A. Trước khi cây ra hoa, tạo quả
 • B. Sau khi cây ra hoa, tạo quả
 • C. Khi cây non được 1 tháng tuổi
 • D. Sau khi đã thu hoạch quả chín

Câu 8: Cây nào dưới đây không nên bấm ngọn khi trồng ?

 • A. Chè
 • B. Bạch đàn
 • C. Đậu xanh
 • D. Cà phê

Câu 9: Những nhóm cây nào sau đây thân dài ra rất nhanh:

 • A. Mướp, mồng tơi, bí
 • B. Mướp, đậu ván, ổi
 • C. Bạch đàn, nhãn, ổi
 • D. Chôm chôm, đu đủ, xoài

Câu 10: Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Mồng tơi
 • B. Xoan
 • C. Mun
 • D. Vàng tâm

Câu 11: Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn hơn những cây còn lại ?

 • A. Bưởi
 • B. Mướp
 • C. Lim
 • D. Thông

Câu 12: Khi bấm ngọn cây sẽ:

 • A. Phát triển chồi hoa
 • B. Phát triển nhiều chồi lá, tạo nhiều quả
 • C. Phát triển chiều cao
 • D. Cả A và B

Câu 13: Cây nào dưới đây vẫn có thể dài ra nếu bị cắt bỏ ngọn ?

 • A. Cây chuối
 • B. Cây mít
 • C. Cây trúc
 • D. Cây khế

Câu 14: Cây nào dưới đây có mô phân sinh gióng ?

 • A. Vừng
 • B. Lạc
 • C. Lúa
 • D. Khoai lang
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14 sinh 6: Thân dài ra do đâu?


 • 1 lượt xem