Trắc nghiệm sinh học 6 bài 21: Quang hợp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 21: Quang hợp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Quang hợp là hiện tượng:

 • A. Lá cây tự chế tạo chất hữu cơ từ nước và oxi của môi trường
 • B. Lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khi oxi
 • C. Lá chế tạo chất hữu cơ từ muối khoáng và nước của môi trường
 • D. Câu A và C đều đúng

Câu 2: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu ?

 • A. Tất cả các phương án đưa ra.
 • B. Vì quá trình quang hợp của rong rêu sẽ thải khí ôxi, giúp hoạt động hô hấp của cá diễn ra dễ dàng hơn.
 • C. Vì rong rêu có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại cho cá.
 • D. Vì rong rêu là thức ăn chủ yếu của cá cảnh.

Câu 3: Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào ?

 • A. Khí hiđrô
 • B. Khí nitơ
 • C. Khí ôxi
 • D. Khí cacbônic

Câu 4: Điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là gì ?

 • A. Nhiệt độ thấp
 • B. Có ánh sáng
 • C. Độ ẩm thấp
 • D. Nền nhiệt cao

Câu 5: Cây cần những nguyên liệu nào sau đây để chế tạo tinh bột

 • A. Nước, chất diệp lục
 • B. Khí CO, năng lượng ánh sáng mặt trời
 • C. Cả A, B đều sai
 • D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: Cho một cành rong đuôi chó vào bình chứa nước. Đổ đầy nước vào một ống nghiệm sau đó úp ngược ống nghiệm vào cành rong đuôi chó sao cho không có bọt khí lọt vào. Để bình nước này ra chỗ có nắng thì sau một thời gian, người ta quan sát thấy hiện tượng gì ?

 • A. Chất kết tủa màu trắng dần xuất hiện ở đáy ống nghiệm
 • B. Nước trong bình chuyển dần sang màu hồng nhạt
 • C. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.
 • D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.

Câu 7: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Từ tinh bột cùng …, lá cây còn chế tạo được nhiều loại hữu cơ khác cần thiết cho cây.

 • A. muối khoáng
 • B. nước
 • C. ôxi
 • D. vitamin

Câu 8: Thành phần nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình quang hợp của thực vật ?

 • A. Không bào
 • B. Lục lạp
 • C. Nước
 • D. Khí cacbônic

Câu 9: Dung dịch iot được dùng làm thuốc thử tinh bột vì:

 • A. Dung dịch iot tác dụng với tinh bột tạo màu xanh tím đặc trưng
 • B. Chỉ có dung dịch iot mới tác dụng với tinh bột
 • C. Vì iot dễ tìm
 • D. Vì iot rất độc

Câu 10: Để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần lưu ý điều nào dưới đây ?

 • A. Bón phân cho cây (bón lót, bón thúc)
 • B. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng
 • C. Tưới tiêu hợp lý
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 11: Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không ? Vì sao ?

 • A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
 • B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
 • C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
 • D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.

Câu 12: Chất nào dưới đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp ở thực vật ?

 • A. Khí cacbônic
 • B. Khí ôxi
 • C. Tinh bột
 • D. Vitamin

Câu 13: Trong cơ thể thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng chế tạo tinh bột ?

 • A. Hoa
 • B. Rễ
 • C. Lá
 • D. Thân
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 sinh 6: Quang hợp sgk Sinh học 6 trang 68


 • 5 lượt xem