Trắc nghiệm sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Vật sống khác vật không sống ở đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Có khả năng hao hụt trọng lượng

 • B. Có khả năng thay đổi kích thước

 • C. Có khả năng sinh sản
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 2: Vật nào dưới đây là vật sống ?

 • A. Cây chúc
 • B. Cây chổi

 • C. Cây kéo

 • D. Cây vàng

Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây phản ánh sự sống ?

 • A. Cá trương phình và trôi dạt vào bờ biển

 • B. Chồi non vươn lên khỏi mặt đất
 • C. Quả bóng tăng dần kích thước khi được thổi

 • D. Chiếc bàn bị mục ruỗng

Câu 4: Sự tồn tại cảu vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí?

 • A. Con ong

 • B. Con sóc

 • C. Con thoi
 • D. Con thỏ

Câu 5: Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây ?

 • A. Thiếu dinh dưỡng
 • B. Thiếu khí cacbônic

 • C. Thừa khí ôxi

 • D. Vừa đủ ánh sáng

Câu 6: Đặt vật nào dưới đây vào môi trường đất ẩm, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp thì sẽ lớn lên?

 • A. Cây bút

 • B. Con dao

 • C. Cây bưởi
 • D. Con diều

Câu 7: Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống ?

1. Sinh sản

2. Di chuyển

3. Lớn lên

4. Lấy các chất cần thiết

5. Loại bỏ các chất thải

 • A. 4
 • B. 3

 • C. 2

 • D. 5

Câu 8: Vật nào dưới đây có khả năng lớn lên ?

 • A. Con mèo
 • B. Cục sắt

 • C. Viên sỏi

 • D. Con đò

Câu 9: Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây?

 • A. Nước và muối khoáng

 • B. Khí oxi

 • C. Ánh sáng

 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây ?

 • A. Nước và muối khoáng

 • B. Khí ôxi

 • C. Ánh sáng

 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 sinh 6: Đặc điểm của cơ thể sống


 • 3 lượt xem