Giải bài 1 sinh 6: Đặc điểm của cơ thể sống

  • 1 Đánh giá

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất gồm các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Trong bài, HS cần phân biệt vật sống - vật không sống. Từ đó, nhận biết cơ thể sống trong thế giới.

A. Lý thuyết

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

  • Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài).
  • Cảm ứng (tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường).
  • Lớn lên (sinh trưởng và phát triển)
  • Sinh sản

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy cho biết trong những dấu hiệu sau đây, đâu là những dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống?

a, Lớn lên

b, Sinh sản

c, Di chuyển

d, Lấy các chất cần thiết

e, Loại bỏ các chất thải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021