Đáp án câu 1 phần 2 đề 10 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

II. Tự luận ( 6 điểm):

Câu 1: (2 điểm)

So sánh điểm khác nhau của cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mầm ? Cho ví dụ ?

Bài làm:

* So sánh và cho ví dụ

Lớp Một lá mầmLớp Hai lá mầm
– Kiểu rễ

– Dạng thân

– Kiểu gân lá

– Số cánh hoa

– Số lá mầm của phôi

– VD

– Rễ chùm

– Thân cỏ là chủ yếu

– Gân lá hình cung hoặc song song

– Hoa có 3 cánh hoặc 6 cánh.

– Phôi có một lá mầm.

– VD: lúa, ngô, cau

– Rễ cọc

– Thân gỗ, thân cỏ, thân leo

– Gân lá hình mạng

– Hoa có 4 cánh hoặc 5 cánh.

– Phôi có hai lá mầm.

– VD: rau cải, bầu, bí,…

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021