Đáp án câu 2 phần 2 đề 10 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (2 điểm):

a) Quả và hạt được phát tán nhờ những yếu tố nào ?

b) Nêu đặc điểm thích nghi của quả và hạt với cách phát tán nhờ động vật ?

Bài làm:

a. Phát tán nhờ gió, động vật, con người, tự phát tán.

b. Có gai, lông dính, thức ăn của động vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021