Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 164 sgk Sinh học 6

Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

Bài làm:

  • Trong nông nghiệp: Xác động vật và lá, cành cây rụng xuống được vi khuẩn ở trong đất phân hủy thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống sinh vật.
  • Trong công nghiệp: Một số vi khuẩn phân hủy không hoàn toàn các chất hữu cơ thành các hợp chất đơn giản hơn chứa cacbon. Những chất này vùi lấp xuống đất trong thời gian dài, không bị phân hủy tiếp tục nữa, tạo thành than đá hoặc dầu lửa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021