Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 127 - sgk Sinh học 6

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Bài làm:

Cây rêu có cấu tạo đơn giản:

  • Hình dạng: Có rễ, thân, lá.
    • Thân ngắn, không phân nhánh
    • Lá nhỏ mỏng
    • Rễ giả có khả năng hút nước
  • Chưa có mạch dẩn
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021