Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 6. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Rêu sinh sản bằng:

A. Quả B. Thân C. Rễ D. Bào tử

Câu 2: Thân cây rêu:

A. Chưa có mạch dẫn, không có cành B. Chưa có mạch dẫn, có cành

C. Có mạch dẫn, không có cành C. Có mạch dẫn, có cành

Câu 3: Đặc điểm nào là chủ yếu để nhận biết một cây thuộc nhóm quyết?

A. Thân nhỏ, mềm B. Rễ chùm

C. Lá non cuộn tròn có lông trắng D. Sống trên cạn

Câu 4: Nhóm cây nào sau đây thuộc lớp 2 lá mầm?

A. Dừa, lúa, cam, vú sữa B. Cải, mướp, xoài, nhãn

C. Dâu, cau, vải, hồng xiêm D. Ớt, chanh, ngô, hoa sữa

Câu 5: Địa Y gồm những thành phần nào cấu tạo nên?

A. Vi khuẩn và tảo B. Tảo và nấm cộng sinh

C. Nấm và vi khuẩn D. Nấm, vi khuẩn và tảo

Câu 6: Nhóm toàn quả khô nẻ:

A. Bông, đỗ đen, phượng, đậu bắp B. Cải, bồ kết, lúa, chò

C. Xà cừ, bàng, bằng lăng, chò D. Cải, bồ kết, chò, bông

Câu 7: Thân cây dương xỉ có đặc điểm:

A. Không có mạch dẫn B. Thân ngầm trong đất

C. Dạng thân rễ D. Có mạch dẫn

Câu 8: Cơ quan sinh sản của dương xỉ ở:

A. Thân cây B. Gốc cây C. Mặt dưới lá của lá già D. Ngọn cây

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Hạt gồm những bộ phận nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (3 điểm):

Nguyên nhân suy giảm tính đa dạng thực vật ở Việt Nam. Trình bày các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 ( 2 điểm): Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Là thức ăn Là thức ăn

- Thực vật ---------------> Động vật ăn cỏ ------------> Động vật ăn thịt

Là thức ăn Là thức ăn

- Thực vật -----------------> Động vật -------------------> người

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên gọi con vật hoặc tên cây cụ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 ( 2 điểm):

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021