Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 143 sgk Sinh học 6

Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Bài làm:

  • Trong điều kiện xuất hiện của thực vật ở nước: khi các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
  • Chúng sống được trong môi trường đó vì có cấu tạo cơ thể đơn giản

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021