Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

Bài làm:

Câu 2:

  • Nhiều loại cỏ dại (như cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ gà, ...) có khả năng sinh sản bằng thân rễ, chỉ cần một mảnh thân rễ có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.
  • Vì vậy, muốn tiêu diệt các loại cỏ dại này phải nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất. Vì: cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân, rễ rất nhanh. Chỉ cần 1 nhánh thân, nhánh rẽ là chúng có thể đâm chồi và phát triển thành cây mới
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021