Tảo là thực vật bậc thấp vì

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 125 sgk Sinh học 6

Đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng trong các câu sau:

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

▭ Cơ thể có cấu tạo đơn bào

▭ Sống ở nước

▭ Chưa có thân, rễ, lá thực sự

Bài làm:

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

√ Chưa có thân, rễ, lá thực sự

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021