Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Bài làm:

Câu 2:

 • Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:
  • Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
  • Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.
  • Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.
   • Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
   • Ngoài ra tế bào còn có không bào (chứa dịch tế bào), lục lạp (nơi quang hợp).
 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021