Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 - sgk Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Bài làm:

Câu 2:

  • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021