Giải bài 22 sinh 6: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp sgk Sinh học 6 trang 75

 • 1 Đánh giá

Quang hợp rất cần cho cây. Cây xanh quang hợp trong những điều kiện khác nhau của môi trường. Vậy những điều kiện nào ảnh hưởng tới quang hợp? chúng ta nghiên cứu trong bài 22. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

 • Các điều kiên bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
  • Ánh sáng: cần thiết cho quang hợp. Dựa vào nhu cầu ánh sáng, chia cây thành 2 nhóm: ưa sáng và ưa bóng
  • Nước: thành phần nhiều nhất trong cây, là phương tiện vận chuyển chất trong cây và tham gia điều hòa nhiệt độ của cây
  • Hàm lượng khí cacbonic: nguyên liệu cho quang hợp
  • Nhiệt độ
 • Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó không giống nhau

2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?

 • Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 76 - sgk Sinh học 6

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021